In ấn

V.M.I chuyên cung cấp dịch vụ in ấn, với các hợp đồng in ấn phẩm. tạp chí chất lượng cao cho các đơn vị, các doanh nghiệp…

 

1.  card visit - danh thiếp

2. Kẹp file

 

 

3. Phong bì - tiêu đề thư

 

 

4. Giấy khen - Chứng chỉ